Kyoto (2007)

Kyoto, Kiomizu-dera (2007) - drawing