Tobu Asakusa - Tokio (2007)

Tokio, Tobu Asakusa (2007) - litho 88 x 120 cm