Asakusa - Tokio (2007)

Tokio, Asakusa (2007) - litho 90 x 120 cm